Gabriela Tammeová

Email: gabriela.tammeova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Kancelář děkana

Sekretářka

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar děkana

Kancelář děkana

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 241

Místnost