Telefonní kontakty

01

+420 553 684 580

Místnost

Věra Halfarová

Email: vera.halfarova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní úsek

Pracovník spisovny

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar tajemníka

Technicko-provozní úsek