RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Email: tomas.graf@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum interdisciplinárních studií-provoz ÚF

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Centrum interdisciplinárních studií-provoz ÚF

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 277

Místnost