Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.

Email: milos.solar@fpf.slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 475

Místnost