Telefonní kontakty

01

+420 553 684 410

Místnost

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Email: eva.hoeflerova@fpf.slu.cz

Pracoviště