prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Email: irena.korbelarova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Kancelář děkana

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar děkana

Kancelář děkana

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 476

02

+420 553 684 240

Místnost