doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Email: pavol.plesnik@fpf.slu.cz

Kontaktní údaje:
Telefon: +421 903 701 023

Email: pavol.plesnik@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava.

Konzultační hodiny: každá lichá streda od 13:50 do 14:40, místnost 105

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných předmětů se zaměřením na cestovní ruch a geografii, garant oboru Lázeňství a turismus

Vzdělání

2009   Prešovská univerzita v Prešove, odbor Geografia, špecializácia Geografia cestovného ruchu (doc.)

1986   Obhájenie Kandidátskej dizertačnej práce (Ph.D.) Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave

1980   Přírodovědecká fakulta UK v Bratislave, odbor Geografia (RNDr.)

1975   Gymnázium Bratislava 

Praxe:

2015 – dosud  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,  výuka odborných předmětů   

                        z cestovního ruchu, garant studijního programu Lázeňství a turizmus

2000 – 2015   Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra služieb a cestovného ruchu – výuka odborných predmetov    

                        z cestovného ruchu, garant predmetov

1993 – 2002    Cestovná kancelária Jupiter Tour, riaditeľ, výučba na rekvalifikačných kurzoch Podnikanie v cestovnom

                        ruchu

1990 – 1993    Súkromný podnikateľ

1985 – 1990    SHMÚ Bratislava, pracovisko Malý Javorník, výskum v oblasti radiolokačnej a družicovej meteorológie

Účast na projektech:

1. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Šaštín-Stráže na roky 2020 - 2025. Vypracovanie strategického

    dokumentu pre rozvoj cestovného ruchu. 2019. Zodpovedný riešiteľ

2. Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného  ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014 –

 2020.  Vypracovanie strategického dokumentu v cestovnom ruchu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odbor

 cestovného  ruchu a marketingu NSK. 2015. Zodpovedný riešiteľ.

3. Program rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja. Analýza súčasného stavu rozvoja vidieka a návrhy

 riešenia rozvojových aktivít vidieka v Trenčianskom samosprávnom kraji. GfK Slovakia, s.r.o. 2015. Zodpovedný

 riešiteľ

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Trenčianskom samosprávnom kraji. Analýza súčasného stavu prostredia  TSK, tvorba rozvojových aktivít zameraných na cestovný ruch v regióne. GfK Slovakia, s.r.o. 2015. Spolu riešiteľ

5. Teoretické a praktické aspekty Geografického informačného systému ako zdroja  strategickej inovácie z hľadiska

posilňovania konkurencieschopnosti podnikov. Výskumná úloha VEGA 1/0039/11. Realizácia: Aplikácia GIS pri

optimalizácii predaja a zvýšenie konkurencieschopnosti vybranej obchodnej siete. 2013. Ekonomická univerzita v

Bratislave, Obchodná fakulta. Spoluriešiteľ.

6. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Banskej Štiavnici a okolí. Tvorba strategickej vízie, opatrení a rozvojových

aktivít zameraných na aktivizáciu cestovného ruchu v Banskej Štiavnici a okolí. 2013. Magistrát mesta a región Banská

Štiavnica. Spoluriešiteľ


Krátkodobý pobyt v zahraničí:

2017 – pedagogická mobilita v ramci programu ERASMUS PLUS – Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove


Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

docent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 575

Místnost