Ing. Jana Stuchlíková

Email: jana.stuchlikova@fpf.slu.cz

Kontaktní údaje

Telefon: +420 553 684 146

Email: jana.stuchlikova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava.

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:30 h, kancelář č. 101

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných a ekonomických předmětů se zaměřením na hotelnictví, lázeňství a turismus

Vzdělání

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (studující)

Ing.     VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Systémové inženýrství a informatika (1994)

Bc.      VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Ekonomie (1992)

 

Praxe

2008 – dosud   Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

2004 – 2011     Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, lektorka (DPČ)

2006 – 2007     Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava, manažerka projektu (DPČ)

2003 – 2017     Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava, vyučující odborných předmětů,

                       vedoucí oboru Řízení hotelového provozu (2007 – 2013)

1994 – 2003     SOU obchodní Ostrava, vyučující ekonomických předmětů

 

Řešené projekty

Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje; ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238, členka řešitelského týmu (2019-2022)


Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace; Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní edentity NAKI II, id. č. DG18P02OVV067, členka řešitelského týmu (2018-2022)


Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního, členka řešitelského týmu (2018-2019)


Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři; INTERREG V-A Česká republika - Polsko; Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140, členka řešitelského týmu (2017-2018)


Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus; ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177, koordinátorka projektu (2011-2013)


Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji; Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, RRC/04/2009, členka řešitelského týmu (2010-2014)


Interní projekty

ISIP (2019)

Výzkum rozvoje turismu v česko-polském příhraničí pro roce 1945, SGS SU v Opavě, řešitelka (2012 - 2013)

Spolupráce s praxí, IRP SU v Opavě, členka řešitelského týmu (2012)

Gastronomické a nápojové centrum Slezské univerzity v Opavě, IRP SU v Opavě, členka řešitelského týmu (2012)

Výzkum vývoje a stavu ubytovacích zařízení v česko-polském příhraničí po roce 1945 se zvláštním přihlédnutím k Jeseníkům, SGS SU v Opavě, řešitelka (2010-2011)Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 146

Místnost