doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Email: pavel.kolar@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

docent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 440