doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny:

pondělí 12:15 - 13:00 hod.   Vědecké zaměření:

                   Německá jazykověda

    

    

   Vzdělání:

   2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                           Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

   2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

   Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

    2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

   Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

   1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

   Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

    

    

   Profesní dráha:

   od 12. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

   od 1. 3. 2019   – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě

    

   Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

   2019                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

    

    

   Řešitelka projektů

   ·       Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

   ·       Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.

   ·       Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu“ (SGS/12/2016), Studentská grantová soutěž.

    

   Spolupráce a členství

   Členka Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě

   Členka předsednictva Svazu germanistů ČR

   Členka Kruhu moderních filologů

   Členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava

   Členka pracovní skupiny MAP Čtenářská a matematická gramotnost
   Členka pracovní skupiny MAP II


    Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

   Německá gramatika hravě“. Kravaře 2019.

   Tipy a triky do hodin němčiny“. Ostrava / Olomouc / Brno 2019.

   Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, Ostrava / Brno / Olomouc 2017.

   Mit Texten motivieren“. Ostrava / Brno / Olomouc / Žilina 2016.

   Grammatik? Super!“. Ostrava / Brno / Olomouc / Zlín / Praha 2015.

    


   Pracoviště

   01

   Ústav cizích jazyků

   docent

   Filozoficko-přírodověd.fakulta

   Ústav cizích jazyků

   Telefonní kontakty

   01

   +420 553 684 456