Telefonní kontakty

01

+420 553 684 525

Místnost

Ivana Židková

Email: iva.zidkova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Sekretářka

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka