Karel Hajduk

Email: karel.hajduk@fpf.slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 218

Místnost