Lukáš Lamla

Email: lukas.lamla@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Institut tvůrčí fotografie

Referent péče o hmotný majetek

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Institut tvůrčí fotografie

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 394