Ing. Jaroslav Zeman

Email: jaroslav.zeman@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav fyziky

odborný asistent

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ústav fyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 282