Irena Wernerová

Email: irena.wernerova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Sekretářka

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 126

Místnost