Telefonní kontakty

01

+420 553 684 511

Místnost

Terézia Kupková

Email: terezia.kupkova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Finanční účetní

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka