Ing. Josef Svoboda

Email: josef.svoboda@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Tajemník fakulty

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 524