PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Email: radmila.dluhosova@fpf.slu.cz

Životopis

Vzdělání:

  doktorské studium Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (od 2014)

  2013 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu – angličtina (Ph.D)

  1991-1994 Palackého univerzita v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura

  1987 Univerzita J. E. Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor Ruský jazyk a literatura (PhDr.)

  1980-1985 Univerzita J. E. Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: ruština – pedagogika

  Zaměstnání:

  2017-dosud: vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

  2014-dosud: tajemník-student Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy

  2011-2015: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Slezské univerzity v Opavě

  2008-2017: vedoucí Kabinetu lektorských jazyků

  2008-dosud: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, odborná asistentka

  2000-2009: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, lektorka

  1987 – 2009: Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava, výuka anglického a ruského jazyka, vedoucí předmětové komise cizích jazyků

  1985 – 1987: ZŠ Otická, Opava, učitelka

  Řešené projekty

  Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje; ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238, členka řešitelského týmu (2019-2022)

  Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace; Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II, id. č. DG18P02OVV067, členka řešitelského týmu (2018-2022)

  Kulturní tradice českého rybářství ves světle jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě; Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II, id. č. DG18P02OVV057, členka řešitelského týmu (2018-2021)

  Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního, řešitelka (2018-2019)

  Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři; INTERREG V-A Česká republika – Polsko; Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140, členka řešitelského týmu (2017-2018)

  Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage; International Gastronomy Seminar, řešitelka (od 2013 dosud)

  Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus; ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177, členka řešitelského týmu, období realizace (2011-2013)

  Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji; Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, RRC/04/2009, členka řešitelského týmu (2010-2014)

  Interní projekty

  Každodennost, festivity a kulturní transfer: fenomény středoevropských dějin; Studentská grantová soutěž, č. SGS/3/2017, členka řešitelského týmu (2017-2018)

  Formy kulturního transferu v předmoderní době; Studentská grantová soutěž, č. SGS/11/2015, členka řešitelského týmu (2015-2016)

  Inovace jazykové výuky. Rozšíření nabídky předmětů v anglickém a německém jazyce; Interní soutěž Institucionálního plánu Slezské Univerzity v Opavě, řešitelka (2015)

  Akademická poradna; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2013, 2014)

  Propagace a marketing; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2013, 2014)

  Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2012, 2013, 2014)

  Rozvoj poradenských služeb na SU; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2012)


  Pracoviště

  01

  Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

  odborný asistent

  Filozoficko-přírodověd.fakulta

  Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

  Telefonní kontakty

  01

  +420 553 684 127

  Místnost