Telefonní kontakty

01

+420 553 684 252

Místnost

Bc. Eva Jakubcová

Email: eva.jakubcova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Věda a výzkum

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky

Věda a výzkum