Bc. Jaroslav Adam

Email: jaroslav.adam@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum výpočetní techniky

Systémový správce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Úsek proděkana pro informace a rozvoj

Centrum výpočetní techniky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 714