Telefonní kontakty

01

+420 553 684 022

Místnost

Bc. Lenka Čápová

Email: lenka.capova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro strategie a rozvoj

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro strategii a rozvoj

Oddělení pro strategie a rozvoj