Mgr. Alena Němcová

Email: alena.nemcova@fpf.slu.cz

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 553 561

Email: alena.nemcova@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava.

Odborné a vědecké zaměření: výuka německého jazyka (NEJ 21, NEJ 22, NEJ 23, NEJ 24, NEJ 25, Němčina pro kulturní dědictví, Tschechische Republik kreuz und quer)

Koordinátor programu Erasmus+

Údaje o vzdělání na VŠ
1996 -  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko - přírodovědecká fakulta, obor: Učitelství cizích jazyků - německý jazyk

2000 - Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství cizích jazyků - německý jazyk

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2008 – dosud  Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, lektor německého jazyka

2013 - dosud Univerzita třetího věku Opava, lektor německého jazyka
2000 - 2003 Gymnázium Na Zatlance, Praha 5, učitel německého jazyka

Soudní překladatelka a tlumočnice německého jazyka

Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

lektor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 561