PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Email: diana.adamova@fpf.slu.cz

ECTS koordinátor programu Erasmus+ za oddělení anglistiky


Konzultační hodiny :

Denní studium: pouze e-mail

Kombinované studium: pouze e-mail 

(Během zkouškového období pouze po předchozí domluvě.)


Až do odvolání probíhají konzultace pouze po e-mailu a výuka se realizuje přes Moodle!

Okruhy bakalářských a diplomových prací:

1      Modern Gothic Novels

2.       The Portrayal of Taboo in Literature

3.       Representation of Minorities in Pop Culture

4.       Current Social Issues in Novels for the Young Adults (zabráno)

5.       Adaptations of Fairy-Tales

6.       Gender Roles in Angela Carter´s The Bloody Chamber (zabráno)

7.       Mysticism and Occult in Literature

8.       Irish Mythology in Literature

9.       Symbolism in W. B. Yeats´s Works

10.   Donal Ryan´s NovelsVzdělání:

2017: Ph.D. - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta. Obor: Filologie: Anglická a americká literatura

2010: PhDr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina (literární zaměření)

2007: Mgr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina


Profesní dráha:

2018 - dosud: Erasmus+ koordinátor

2017 - dosud: Odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě

2008 - 2017: Asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě


Vědecké zaměření:

Americká literatura

Irská literatura

Literatura YA 

Gotický román

Vyučovací profil:

Úvod do literatury

Irská poezie

Přehled britské literatury

Přehled americké literatury

Americká povídka

Literatura pro děti a mládež


Přehled řešených výzkumných gratů:

Řešitel interního grantu Slezské univerzity v Opavě SGS//2020 "Přístupy k textové analýze v 21. století/Twenty-first century perspectives on text analysis" FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2020–31. 12. 2021.

Člen týmu ESF grantu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 "Rozvoj a vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě." Projektový manažer: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, SLU v Opavě. 1. 11. 201830. 6. 2019.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitel: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitel: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitel: Mgr. Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.


Člen výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitel: Mgr. Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011–31. 12. 2013.


Další aktivity: 

Člen České a Slovenské asociace amerikanistů (člen revizní komise)

Spoluorganizátor mezinárodní konference Silesian studies in English, 6. - 7. 9. 2018, OpavaPracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 442