PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Email: diana.adamova@fpf.slu.cz

ECTS koordinátor programu Erasmus+ za oddělení anglistiky


Konzultační hodiny v letním semestru 2019/20:

úterý 10:00 - 11:00

(Během zkouškového období pouze po předchozí domluvě.)


Vzdělání:

2017: Ph.D. - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta. Obor: Filologie: Anglická a americká literatura

2010: PhDr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina (litérární zaměření)

2007: Mgr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina


Profesní dráha:

2018 - dosud: Erasmus+ koordinátor

2017 - dosud: Odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě

2008 - 2017: Asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě


Vědecké zaměření:

Anglická a americká literatura

Irská poezie

Vyučovací profil:

Úvod do literatury

Irská poezie

Přehled britské literatury

Přehled americké literatury

Americká povídka

Literatura pro děti a mládež


Přehled řešených výzkumných gratů:

Člen týmu ESF grantu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 "Rozvoj a vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě." Projektový manažer: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, SLU v Opavě. 1. 11. 201830. 6. 2019.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitel: Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.


Člen výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. Pavel Kolář, FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.


Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitel: Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011–31. 12. 2013.


Další aktivity: 

Členka České a Slovenské asociace amerikanistů


Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ústav cizích jazyků

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 442