Telefonní kontakty

01

+420 553 684 513

Místnost

Bc. Lucie Wernerová

Email: lucie.wernerova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Vedoucí oddělení

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka