Ing. Petr Janík

Email: petr.janik@fpf.slu.cz

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 553 684 540

Email: petr.janik@fpf.slu.cz

Adresa: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Hradecká 17, 746 01 Opava.

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 do 15:00,  kancelář Hradecká 17.

Odborné a vědecké zaměření: výuka odborných předmětů se zaměřením na informatiku, využití simulace a modelování v oblasti cestovního ruchu

Vzdělání:

doktorské studium – Ekonomika a management, Podniková ekonomika a management, SU v Opavě, dusud probíhá
Bc. – Informatika a výpočetní technika, SU v Opavě, FPF, 2007
Ing. - Hospodářská politika a státní správa, VŠB-TU Ostrava, EF, 2001

Účast na projektech:
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (CZ. 02.2.69/0.0/16_015/0002400), od září 2017 jako odborný pracovník přípravy studijních plánů.               
Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus (CZ.1.07/2.2.00/15.0177) , 2011 – 2013, jako metodik.
Projekt Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu (CZ.1.07/2.1.00/32.0041), 2011 – 2013, jako metodik.

Projekt SGS (Studentské grantové soutěže), registrační číslo projektu: SGS/6/2013 - Pokročilé modelování a simulace ekonomických systémů (Advanced Modeling and Simulation of Economic Systems), délka řešení projektu: 2 roky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, řešitel doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Krátkodobý pobyt v zahraničí:
2016 (3. 5. – 6. 5.) – ERASMUS +, Teaching mobility, Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta manažmentu.
2015 (13. 4. – 17. 4.) - Portorož, Slovinsko, XVth International Conference of Partner Institutions, “HOSPITALITY AND SERVICE INNOVATION“, University of Primorska, Faculty of tourism studies - Turistica.
2012 (30. 5. – 3. 6.) - Vilnius, Litva, XIIth International Conference of Partner Institutions, “TOURISM AND HOSPITALITY PRODUCT DEVELOPMENTS“,Vilniaus kolegija, Faculty of business management.


Pracoviště

01

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 540

Místnost