Masarykova 37

m37-zepredu-slunecno.gifm37-ze-predu-250x187.jpgBudova fakulty na Masarykově tříděm37-ze-spodu-250x187.jpgZáběr na studentky před budovou na Masarykově třídě, velkáVchod-budova Masarykova 37 FPF SU v Opavěm37-knihovna_anglistiky.jpgm37-knihovna_rakouska1.jpgm37-knihovna_nemecka.jpgm37-konzervace.jpgm37-konzervace2.jpgPřednáška v M8

Foto: M37 zepředu; M37 zepředu; M37 zboku; M37 zboku se studentkami; M37 průhled vchodem směrem ke knihovně; knihovny: anglistiky, rakouská, německá; laboratoře muzejní konzervace: 1, 2; posluchárna M8