Doprava

Dopravní spojení k objektům Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí (BN13, BN14)

Železnice

Z obou opavských nádraží (Opava-východ - směr Ostrava, Opava-západ - směr Krnov) lze dojít na budovu Bezručovo náměstí 13 pěšky do 15 minut.

Z nádraží Opava-východ se dáte po vyjití z nádražní budovy vpravo po Janské ulici, na nedaleké světelné křižovatce odbočíte vlevo na Nádražní okruh, po cca 5 min chůze dojdete k parkovišti na náměstí Svobody, přejdete Hradeckou ulici, projdete parkovištěm a odbočíte opět vlevo na Otickou ulici, pak po cca 200 m zahnete za Lidovým domem vpravo na schody  a uličkou pro pěší mezi školními zahradami a hřištěmi projdete přímo na Bezručovo náměstí. Budovu Berzučovo náměstí budete mít naproti přímo před sebou, Bezručovo náměstí 14 více vpravo.

Z nádraží Opava-západ se dáte Husovou ulicí vpravo, přejdete Olomouckou ulici, pak stále rovně až k parku - nám. Joy Adamsonové. Ten se objeví po levé straně. Přejdete park po úhlopříčce a ocitnete se u zadního traktu budovy Bezručovo nám 13. Vchod je z opačné strany (z Bezručova náměstí). Nalevo od této budovy je objekt Bezručovo nám. 14

Autobusy

Z autobusové zastávky na Těšínské ulici trvá cesta zhruba 20-25 minut. Dáte se vlevo Těšínskou a posléze Komenského ulicí, první světelnou křižovatku projdete rovně, o 100 metrů dále na další světelné křižovatce odbočíte vlevo na Nádražní okruh, a následující - cca 250 m vzdálená - světlená křižovatka je u železničního nádraží Opava-východ. Po cca 5 min chůze za parkovištěm (nám. Svobody, před pizzerií UNO) opět vlevo na Otickou ulici, pak po cca 200 m zahnete vpravo za Lidovým domem a uličkou pro pěší projdete přímo na Bezručovo náměstí.

Pokud přijíždíte od Olomouce, vystupte na stanici "U nemocnice", pokračujte směrem do centra, podejděte železniční nadjezd a kousek za ním odbočte vpravo Husovou ulicí, pak stále rovně až k parku - nám. Joy Adamsonové - po levé straně, ten přejdete po úhlopříčce a ocitnete se u zadního traktu budovy Bezručovo nám.13. Vchody do budov č. 13 i 14 jsou z opačné strany (z Bezručova náměstí).

Masarykova 37

Naproti hlavní poště, příjezd z Praskovy ulice (směr do centra) a Sněmovní ulice (odbočit u Zemského archivu na Masarykovu) nebo od Rybího trhu, Matiční a Beethovenovy (pozor, zpět touto cestou nelze, Beethovenova nově jednosměrná!).

Hradecká 17

Směr výpadové komunikace č. 57 na Hradec nad Moravicí a Fulnek, areál dvora vlevo směrem ven z města vedle budovy O2.

Hauerova 4

Patrová šedá budova ve slepé ulici na dolním konci Bezručova náměstí, odbočuje z Mírové ulice.

 

Koleje a ubytovny

Dopravní spojení k ubytovacím lokalitám Slezské univerzity v Opavě

Hradecká 17, Opava

Pěšky z vlakového nádraží Opava-východ směrem do centra se dáte na první světelné křižovatce vlevo podél Městské knihovny na další světelnou křižovatku, kde ústí ulice Hradecká. Odtud se nachází po cca 100 m vlevo areál Hradecká 17.

Jiný popis: Pěšky asi 10 min. Vlakové nádraží Opava-východ. Vydáte se směrem do centra. Z křižovatky vidíte park a kolem je silnice. Vydáte se směrem vlevo nahoru podél silnice a nahoře zatočíte vpravo po rovině, až dorazíte na křižovatku a velké parkoviště. Vlevo je hradecká ulice, po asi 100 m je areál Hradecká 17 (10, 10a, 12 jsou v okolí). Celou cestu není třeba přecházet přes semafor, pokud prozíravě přejdete na horní chodník už u nádraží.

Další: Od centra, ostrožnou ulicí nahoru k hlavní cestě nad parkem. Dorazíte k parkovišti. Nad ním po chodníku doleva řijdete na Hradeckou ulici a po ní doprava asi 100 m

Vávrovická 44, Opava

Všechny trolejbusy z vlakového nádraží Opava-východ směr Divadlo, zastávka Divadlo. Zde přestoupíte na autobus č. 216 směr Vávrovice. Vystoupíte na zastávce Cukrovar (naproti je modrý válec cukrovaru). Vysokoškolská kolej se nachází přímo u této zastávky (bílá budova).

Zkušenější mohou využít spoje vedoucí k zastávce Jaktař (203, 205, 206, ...), z Jaktaře se stavit v supermarketu Terno za benzinkou a pak dojít pěšky (10-20 min., z kruhového objezdu směrem od města zabočte doprava a pak cestou k modrému válci cukrovaru) nebo nastoupit na spoj 216 na nepojmenované zastávce pod mrazírnami.

 

 

(Významné orientační body):

 • Horní náměstí
 • Dolní náměstí
 • Park
 • Vlakové nádraží - východ, západ
 • U koule - fontánka s koulí, nachází se na horním náměstí před radnicí
 • Breda - obchodní centrum Breda, nachází se asi 100 m nad horním náměstím podél silnice, ze spodu po právé straně; vysoká budova s venkovní klenbou u strechy
 • Koruna - hotel Koruna, nachází se asi 100 m nad horním náměstím podél silnice, tmavě červená tvarově harmoniková budova, ze spodu po levé straně
 • Divadlo - nachází se na horním náměstí
 • Ostrožná ulice - z horního náměstí za radnicí směrem k parku, široká ulice ze žulové dlažby a kostek zdobená po stranách kulovým osvělením
 • Olomoucká ulice - křizovatka kousek nad Bredou směr nemocnice, zapadní nádraží
 • Krnovská ulice - podél Bredy od centra nahoru směr Krnov (trolejbusy Jaktař)
 • Nádražní okruh - hlavní silnice okolo parku