O fakultě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích.

 

fakulta_velka.jpg

 

Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. Na fakultě v aktuálním akademickém roce studuje přes dva tisíce studentů, výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů. v rámci Slezské univerzity v Opavě, která na podzim 2011 oslavila dvacet let existence, patří fakulta mezi nejstarší součásti.

 

uchazeci_opava-768x400.jpg