Centrum mediální komunikace zaštiťuje komunikaci mezi fakultou a veřejností. Cílem činnosti centra je vytvářet pozitivní image fakulty, upozorňovat na její aktivity, kvalitní a podnětné výsledky v oblasti vědy, tvůrčí činnosti i tzv. Třetí role, podporovat vzájemné kontakty uchazečů, studentů a akademiků, propagovat fakultu ji v médiích, na sociálních sítích a veřejnosti.

Základním cílem je zajišťování propagace fakulty směrem interním i externím, produkce vědeckých, uměleckých, výukových a propagačních audiovizuálních programů, pořádání konferencí a publikační činnost.

Centrum mediální komunikace je autonomní centrum příslušející k pracovištím děkanátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

CMK spravuje návštěvnické centrum Rybářský domek, který sídlí v prostorách Haureova 4 v Opavě.