Centrum mediální komunikace (CMK)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

+420 553 684 222


MgA. Kamila Návratová

kamila.navratova@fpf.slu.cz

Ing. Lukáš Stavěl
lukas.stavel@fpf.slu.cz

Petra Sroková
petra.srokova@fpf.slu.cz