Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Pracoviště:

Děkanát FPF, Ústav fyziky

Adresa:

Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Pozice:

Děkan fakulty, Vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

zdenek.stuchlik (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 240, +420 553 684 285

Fax:

+420 553 716 948

Konzultační hodiny:

Bn13, č. 318