Profil CZ

Jméno s tituly:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Pracoviště:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Oddělení pro studijní záležitosti a organizaci FPF

Ústav historických věd

Ústav archeologie

Adresa:

Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Statutární zástupce děkana

Proděkanka

Vědecko-pedagogický pracovník

Vědecko-pedagogický pracovník externí

E-mail:

irena.korbelarova (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 242

+420 553 684 476

Zaměření / vyučovací profil:

Pomocné vědy historické

Dějiny raného novověku

„Numismatika“