Absolventi studijního oboru P7109 Archeologie, obor Archeologie

Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D., disertačí práce na téma Vývoj laténského osídlení na střední Moravě v období změny centrálních sídel, obhájena 17.10.2018

PhDr. Lucie Malaníková, Ph.D., disertační práce na téma Vzájemné postavení kultur se šňůrovou keramikou se zvoncovitými poháry, obhájena 30.6.2020