Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


V současnosti se nekoná žádná státní doktorská zkouška ani obhajoba doktorské disertační práce.