Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

V současnosti se nekonají žádné státní závěrečné doktorské zkoušky ani obhajoby disertačních prací.