Dotační programy MSK


Projekty řešené v roce 2017-2020

Název projektu Řešitel Doba řešení

Podpora talentovaných studentů doktorského studia Slezské univerzitě v Opavě (sml.č. 07824/2020/RRC)

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
1.9.2020 - 31.8.2023
Název projektu Řešitel Doba řešení

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě (sml.č. 06732/2019/RRC)

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
1.9.2019 - 31.8.2022
Název projektu Řešitel Doba řešení

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě (sml.č. 03788/2017/RRC)

WORKSHOP

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 1.9.2017 - 31.8.2020

Projekty řešené v roce 2015

Název projektu Řešitel Doba řešení

Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na SU (sml.č. 02618/2014/RRC)

WORKSHOP

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 1.1.2014 - 31.8.2015
Podpora výzkumných kapacit na FPF SU (sml.č. 02611/2014/RRC) Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. 1.1.2015 - 31.12.2015

Aktuality z průběhu řešení projektů Z D E.

Projekty řešené v roce 2014

Název projektu
Řešitel Doba řešení
Dotační program MS kraje Podpora vědy a výzkumu v MS kraji (kód RRC/04/2009):


Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK (sml.č. 02777/2009/RRC)
Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., (ÚLGaT)
2010 - 2014
Dotační program MS kraje Podpora vědy a výzkumu v MS kraji 2013 (kód RRC/05/2013)


Kinetický přístup k proudění tekutin (sml.č. 02494/2013/RRC)
RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. (ÚF)
1.1.2013-31.12.2014
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na SU v Opavě (sml.č. 02491/2013/RRC); ukončeno
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkan
1.1.2013-30.9.2014
Pokročilá analýza dat a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji (sml.č. 02983/2013/RRC); ukončeno RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. (ÚF)
1.1.2013-30.9.2014
Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na SU (sml.č. 02618/2014/RRC) Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkan 1.1.2014-31.8.2015
Podpora výzkumných kapacit na FPF SU (sml.č. 02611/2014/RRC) Mgr. Martin Čapský, Ph.D. 1.1.2015-31.12.2015

Aktuality z průběhu řešení projektů Z D E.