Projekty SGS SU řešené v roce 2016

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Modelování a data astrofyzikálních procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd
SGS/15/2016 653 000
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů modelovaných v rámci obecné relativity i alternativních teorií gravitace (2016-2017-2018)
SGS/14/2016 1 132 525

Ústav informatiky

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Mobilní informační gramotnost pro informační společnost
SGS/9/2016 44 414
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Metody zpracování obrazů v medicíně a UAV na vestavěných zařízeních
SGS/3/2016 240 000
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Multiagentové systémy v informatice a syntetické biologii
SGS/13/2016 250 000

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury II. (2015-2016)
SGS/9/2015
303 560
Mgr. Jan Matula, Ph.D.
Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů
SGS/7/2016 168 363

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká a polská fotografie od avantgardy po současnost
SGS/1/2016 579 807

Ústav historických věd

Mgr. David Radek
Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
SGS/10/2016
106 400
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin
SGS/4/2016 652 952
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálníéch dějin SGS/5/2015 0
Ing. Mgr. Josef Svoboda
Komentované vydání pamětí Josefa Šrůtka (2015-2016)
SGS/8/2015
102 500
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Formy kulturního transferu v předmoderní době (2015-2016)
SGS/11/2015 381 300
Mgr. Hana Komárková
Služební přísahy úředníků městské samosprávy jako pramen pro výzkum stravy městského obyvatelstva ve středověku a raném novověku - Příklad slezských a moravských měst SGS/5/2016
100 000
Mgr. Jan Petrásek
Znovuobjevená kronika Stanisława Łubieńského Rerum Polonicarum libri tres: základní badatelský průzkum SGS/8/2016
75 556
Mgr. Jan Petrásek Vyprávěcí a neúředení prameny 16. století a jejic vliv na utváření historické paměti česko-polských vztahů a vzájemné reflexe SGS/6/2015 0
Mgr. Zuzana Cimbáková
Testamentárna prax meštianok Pentapolitany v 16. storočí
SGS/2/2016
92 000
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty Městského hřbitova v Opavě SGS/7/2015 0
Mgr. Ivana Kolářová Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu SGS/10/2015 0
Mgr. Michaela Tvarůžková Texty k funerálním slavnostem slezských kněžen ze 17. století SGS/12/2015 0

Ústav archeologie

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Kultura s lineární keramikou v Oderské bráně
SGS/6/2016 223 397
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Pokračování výzkumu distribučního mikroregionu kultury s lineární keramikou v okolí Studénky SGS/4/2015 0

Ústav cizích jazyků

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu
SGS/12/2016 501 226