Projekty SGS SU řešené v roce 2015

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Analýza a modelování astrofyzikálních observací relativistických kompaktních hvězd (2013-2014-2015)
SGS/11/2013 653 000
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Termná energie a elektromagnetická pole v astrofyzikálních procesech (2013-2014-2015)
SGS/23/2013 705 148

Ústav informatiky

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Biologicky motivované výpočetní modely, aplikace (2013-2014-2015)
SGS/24/2013 132 000
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Expertní zpracování obrazové informace a rozhodování v medicíně a v oblasti polo/automaticky řízených leteckých prostředcích (2014-2015)
SGS/8/2014 108 614
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Autonomní systémy in vivo a in silico (2014-2015)
SGS/6/2014 177 210

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury II.
SGS/9/2015
289 580
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Vývoj slovanských a germánských nominálních paradigmat (2014-2015)
SGS/12/2014 120 000

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Aktuální tendence současné české, slovenské a polské fotografie (2013-2014-2015)
SGS/25/2013 587 863

Ústav historických věd

Mgr. Michaela Tvarůžková Texty k funerálním slavnostem slezských kněžen ze 17. století
SGS/12/2015 80 000
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin (2015)
SGS/5/2015 337 900
Ing. Mgr. Josef Svoboda
Komentované vydání pamětí Josefa Šrůtka (2015-2016)
SGS/8/2015
118 900
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Formy kulturního transferu v předmoderní době (2015-2016)
SGS/11/2015 249 090
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova  Opavě (2015)
SGS/7/2015 103 600
Mgr. Jan Petrásek
Vyprávěcí a neúřední prameny 16. století a jejich vliv na utváření historické paměti česko-polských vztahů a vzájemné reflexe (2015)
SGS/6/2015
86 667
Mgr. Ivana Kolářová
Společenské a bezpečnostně-politické poměry na Hlučínsku ve 30. letech 20. století optikou pořádkového aparátu (2014)
SGS/10/2015
80 000
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Moc v pozdním středověku (2014-2015)
SGS/10/2014 454 767

Ústav archeologie

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Pokračování výzkumu  distribučního mikroregionu kultury s lineární keramikou v okolí Studénky (2015)
SGS/4/2015 139 782

Ústav cizích jazyků

Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu (2014-2015)
SGS/17/2014 448 205