Projekty SGS SU řešené v roce 2014

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Analýza a modelování astrofyzikálních observací relativistických kompaktních hvězd (2013-2014-2015)
SGS/11/2013 674 100
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Termná energie a elektromagnetická pole v astrofyzikálních procesech (2013-2014-2015)
SGS/23/2013 721 442

Ústav informatiky

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Biologicky motivované výpočetní modely, aplikace (2013-2014-2015)
SGS/24/2013 159 143
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Expertní zpracování obrazové informace a rozhodování v medicíně a v oblasti polo/automaticky řízených leteckých prostředcích (2014-2015)
SGS/8/2014 114 170
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Autonomní systémy in vivo a in silico (2014-2015)
SGS/6/2014 231 036

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Knihovna v mezigeneračním pohledu (2013-2014)
SGS/21/2013 200 000
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. Veřejné knihovnictví ve Slezsku a na Moravě do roku 1945 (2013-2014)
SGS/22/2013 150 500
Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D.
Vývoj slovanských a germánských nominálních paradigmat (2014-2015)
SGS/12/2014 188 700

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Aktuální tendence současné české, slovenské a polské fotografie (2013-2014-2015)
SGS/25/2013 499 729

Ústav historických věd

Mgr. Tomáš Hruda Ke kulturním dějinám poválečného Československa (2014)
SGS/13/2014 160 000
Mgr. Michaela Tvarůžková Kázání nad ženami jako součást funerálních slavností 17.-18. století (2014)
SGS/4/2014 88 000
Mgr. Petr Chlebec Taverna místem zlořečeným a milovaným. Obraz středověkého pohostinství v narativních pramenech (2014)
SGS/5/2014 100 000
Mgr. Vojtěch Szajkó
Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848-1914 (2014)
SGS/7/2014
90 000
Mgr. Soňa Medveďová
Vývoj předškolní péče ve střední Evropě po II. světové válce (2014)
SGS/9/2014 86 000
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Obraz strategií slezské měšťanské společnosti v raně novověkých pramenech (Opava, Krnov) (2013-2014)
SGS/15/2013 128 200
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Muzejní práce v českém Slezsku (2014)
SGS/14/2014
200 000
Mgr. Aleš Krempl
Problematika dosídlení západní části českého Slezska  letech 1945-1949 (2014)
SGS/16/2014 100 000
Mgr. Jan Petrásek
Reflexe obrazu česko-polských vztahů v kontextu panování Habsburků v polských neúředních pramenech do konce třicetileté války (2014)
SGS/11/2014
90 600
Mgr. Ivana Kolářová
Formy a prameny vztahů civilního obyvatelstva a příslušníků bezpečnostního aparátu na Hlučínsku 1920-1938 (2014)
SGS/18/2014
80 000
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Moc v pozdním středověku (2014-2015)
SGS/10/2014 167 949

Ústav archeologie

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Pustějov - "Dolní role" redistribuční sídliště kultury s lineární keramikou v Oderské bráně (2014)
SGS/15/2014 179 777

Ústav cizích jazyků

Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu (2014-2015)
SGS/17/2014 452 938