Projekty SGS SU řešené v roce 2010

Řešitel Název projektu
Reg. číslo projektu
Přidělené prostředky (v tis. Kč)

Ústav fyziky


RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací
SGS/1/2010
575
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Vliv temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech
SGS/2/2010
563

Ústav historických věd


Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Badatelská činnost studentů související s Výzkumným záměrem MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy
SGS/3/2010
713,52
Mgr. Iveta Fürstová
Stav a vývoj historické sbírky Národního muzea v 60. - 80. letech 19. století
SGS/11/2010
127
PhDr. Karla Vymětalová
Recepce antiky v středoškolských učebnicích zemí socialistického bloku v 50. a 60. letech 20 st.
SGS/12/2010
192

Ústav informatiky


Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Výzkum multiagentových systémů se zřetelem na oblasti biovýpočtů a bioinformatiky
SGS/4/2010
185
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Síla a forma spolupráce v generativních systémech
SGS/5/2010
190
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Umělá inteligence v robotice a medicínské informatice
SGS/6/2010
190

Institut tvůrčí fogografie


Mgr. MgA. Tomáš
Pospěch
Česká fotografie po roce 1989
SGS/7/2010
217,003

Ústav cizích jazyků


PhDr. Michaela Náhliková, Ph.D.
Formální přístupy k textové analýze a jejich aplikace
SGS/8/2010
304,7

Ústav archeologie


Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Archeologický průzkum a výzkum západní části Oderské brány
SGS/9/2010
158,747

Ústav bohemistiky a knihovnictví


PhDr. et PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku
SGS/10/2010
40