Vědecko-výzkumné projekty 2008

Výzkumné záměry "MSM" (MŠMT)

Identifikační kód
Název
Řešitel Pracoviště
MSM4781305903 (2005-2009, pokračující
Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ústav fyziky
MSM4781305905 (2007-2011), pokračující
Slezsko v dějinách českého státu a střední
Evropy
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ústav historických věd

 

Centra základního výzkumu "LC" (MŠMT)

 

Identifikační kód
Název Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF SU
Pracoviště
LC06014 (2006-2010), pokračující
Centrum teoretické astrofyziky
Astronomický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ústav fyziky
LC07050 (2007-2011), pokračující
Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Ústav fyziky

 

Projekty GA ČR (Grantová agentura ČR)

 

Číslo projektu
Název projektu
Řešitel Pracoviště
projekt nový
402/08/0022
Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad
Prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Ústav informatiky
projekty pokračující
409/06/0398
Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd
404/07/0195 Zlato v pravěku Moravy a českého Slezska
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Ústav historických věd
201/06/0567 Bioinformatika a biovýpočty: souvislosti, modely a aplikace
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Ústav informatiky
projekty, jichž je FPF spoluřešitelem
404/05/H527
Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav historických věd
202/06/0041
Současné problémy obecné relativity a gravitace
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ústav fyziky

 

Ministerstvo kultury ČR "DC"

Kód projektu
Program Název projektu
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF
DC08P02OUK009 (2008-2010)
Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (DC)
Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu
Národní knihovna ČR
Mgr. Antonín Šimčík (ÚHV)

 

Slovenská Akadémia vied

Kód projektu
Program Název projektu
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF
1/0439/2008/10
Slovenská VEGA
Štrukturalistické versus postštrukturalistické interpretačné strategie
Univerzita Cyrila Metodeja v Banské Bystrici, SR
Mgr. Veronika Portešová (ÚCJ)

Akademie věd ČR

Kód projektu
Program
Název projektu
Řešitel v ČR
Řešitel v SRN
D18-CZ20/07-08
KONTAKT (DAAD-AV ČR)
Korpusová lingvistika v německo-českém jazykovém kontrastu
Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. (ÚCJ)
Prof. Dr.Dr.h.c.mult. N.R. Wolf