Projekty IGS v roce 2016

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo
Přidělené prostředky v tis. Kč
Institut tvůrčí fotografie
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Habilitační řízení Tomáše Pospěcha
IGS/8/2016
50
MgA. Josef Moucha
Účast ITF FPF SU na 26. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě a 7. Off festivalu Bratislava
IGS/5/2016 30
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Příprava k habilitačnímu řízení na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
IGS/9/2016 50
MgA. Karel Poneš Prezentace ITF FPF SU na Photokině a Mezinárodní fotoscéně 2016 v Kolíně nad Rýnem
IGS/7/2016 30
MgA. Dita Pepe Účast Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na Evropských dnech fotografických škol a festivalu Ciruclation(s) v Paříži IGS/6/2016 30
Ústav informatiky


Mgr. Světlana Hrabinová
Vydání odborné monografie s názvem "Otevřená kniha"
IGS/3/2016 10
Ústav fyziky
Mgr. Kateřina Goluchová
Podpora spolupráce s excelentními pracovišti v oblasti relativistické astrofyziky a souvisejících numerických výpočtů
IGS/2/2016 30