Projekty IGS v roce 2015

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo
Přidělené v tis. Kč
Institut tvůrčí fotografie
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Prezentace studentských prací z ITF na Trienále fotografie v Hamburku
IGS/19/2015
30
MgA. Josef Moucha
Účast ITF FPF SU na 25. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě a 6. Off festivalu Bratislava
IGS/16/2015 30
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Prezentace ITF FPF SU v opavě na 14. Mezinárodním festivalu fotografie v Lodži
IGS/17/2015 30
MgA. Karel Poneš Prezentace ITF FPF SU na festivalu Landskrona Foto 2015 ve Švédsku
IGS/18/2015 30
Ústav bohemistiky a knihovnictví


Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Poststrukturalismus - historie a současnost. Sttrukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski - historia a wzpółczesność. IGS/15/2015 30
Ústav fyziky
RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Podání přihlášky k habilitačnímu řízení
IGS/10/2015 50
RNDr. Eva Šrámková, Ph.D. Podpora spolupráce s excelentními pracovišti v oblasti výzkumu a modelování akrečních disků kolem černých děr a neutronových hvězd IGS/9/2015 30
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D. Podpora spolupráce s excelentními pracovišti v oblasti studia neutronových hvězd IGS/12/2015 30
RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. Podpora spolupráce s excelentními pracovišti v oblasti studia záření z okolí černých děr
IGS/11/2015 30