Projekty IGS v roce 2014

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo
Přidělené v tis. Kč
Institut tvůrčí fotografie
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Prezentace studentských prací z Institutu tvůrčí fotografie na Varšavském festivalu umělecké fotografie
IGS/14/2014
30
Doc. Mgr. Václav Podestát
Prezentace studentských prací z Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Opava na mezinárodním festivalu Les Boutographies v Montpellier (Francie)
IGS/13/2014 30
MgA. Dita Pepe Výstavy studentských prací z ITF FPF SU na 24. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie a na 5. OFF festivalu v Bratislavě v roce 2014 IGS/15/2014 30
BcA. Karel Poneš Prezentace Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na Photokině 2014 v Kolíně nad Rýnem IGS/16/2014 30
Ústav informatiky
PhDr. Beata Sedláčková, Ph.D.
Příprava k habilitačnímu řízení na FF Univerzity Komenského v Bratislavě
IGS/17/2014 50