Projekty IGS v roce 2013

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo
Přidělené prostředky v tis. Kč
Institut tvůrčí fotografie
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Aktivní účast studentů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na 12. mezinárodním festivalu v Lodži
IGS/4/2013
30
Mgr. Václav Podestát
Prezentace Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Opava na 23. mezinárodním festivalu Mesiac fotografie a na OFF Photo festivalu v Bratislavě IGS/3/2013 30
Ústav fyziky
RNDr. Josef Juráň, Ph.D. Podpora vědecké spolupráce: Rozvoj a analýza top-BESS modelu IGS/14/2013 30
Ústav cizích jazyků
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. Vydání monografie Učitelé cizích jazyků, jejich profesní životopisy a názory na současné školství IGS/10/2013 50
Ústav bohemistiky a knihovnictví
PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Současný dětský a dospívající čtenář IGS/9/2013 49,5
PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih IGS/12/2013 50
Ústav archeologie
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. Tvorba a vydání monografie s názvem Závěr doby bronzové a počátek doby železné v českém Slezsku IGS/8/2013 50