Projekty IGS v roce 2011

Řešitel Název projektu Číslo projektu Přidělené prostředky v tis. Kč
Institut tvůrčí fotografie
Prof. PhDr. Vladimír Birgus Prezentace Institutu tvůrčí  fotografie FPF SU na 7. Varšavském mezinárodním festivalu umělecké fotografie IGS/32/2011 30
MgA. Václav Podestát Výstavy a přednášky Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na 21. Mezinárodním festivalu Měsíc fotografie a na Mezinárodním sympoziu fotografických škol v Bratislavě IGS/32/2011 30
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Výstava na mezinárodním fotografickém festivalu Encontros da Imagem v Braze v Portugalsku IGS/34/2011 30
Ústav fyziky
Ing. Mgr. Andrea Kotrlová Prezentace výsledků výzkumu v oblasti fyzikálních procesů v poli kompaktních objektů v prostoročasech s přídavnými dimenzemi na konferenci CTP International Conference on Gravity and Cosmology IGS/26/2011 30
Mgr. Martin Blaschke Prezentace výsledků výzkumu v oblasti alternativních teorií gravitace na konferenci CTP International Conference on Gravity and Cosmology IGS/27/2011 30
Ústav informatiky
Mgr. Michal Perdek Učené chování modulárních robotů s využitím genetických algoritmů IGS/25/2011 30
Ústav historických věd
Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. Podpora vědecko-výzkumné zahraniční spolupráce IGS/29/2011 30
Ústav archeologie
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. Pohřební ritus - sekundární zásahy do hrobů IGS/30/2011 30
Ústav cizích jazyků
PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. Vydání publikace s příspěvky z mezinárodní germanistické konference IGS/31/2011 30