Projekty IGS v roce 2010

Řešitel Název projektu Číslo projektu Přidělené prostředky (v tis. kč)

Ústav fyziky

Mgr. Miroslava Víchová Prezentace aktuálních výsledků výzkumu ekvipotenciálních ploch v Kerrových (-anti-de Sitterových) prostoročasech na mezinárodní konferenci 2/2010 30
Mgr. Martin Petrásek Prezentace výsledků výzkumu v oblasti fyzikálních procesů v poli kompaktních objektů v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou na mezinárodní konferenci 1/2010 30
RNDr. Eva Šrámková Aktivní účast na konferenci "19th International Conference on General Relativity an Gravitation (GS19)" v Mexico City 12/2010 30
Mgr. Hana Kučáková Prezentace výsledků výzkumu v oblasti fyzikálních procesů v poli kompaktních objektů v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou na konferenci 19th International Conference on General Relativity and Gravitation 6/2010 30
Mgr. Ing. Andrea Kotrlová Prezentace výsledků výzkumu v oblasti fyzikálních procesů v poli kompaktních objektů v prostoročasech s přídavnými dimenzemi na konferenci 19th International Conference on General Relativity and Gravitation 5/2010 30

Ústav informatiky

Mgr. Libor Olajec Prezentace výzkumu v oblasti softwarových agentů a robotických sítí 8/2010 22
Mgr. Michal Perdek Open ageants implementation in Webots 10/2010 11

Institut tvůrčí fotografie

Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Výstava a přednáška na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě 9/2010 30
Prof. PhDr. Vladimír Birgus Prezentace Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na Photokině 2010 v Kolíně nad Rýnem 20/2010 30
Mgr. Václav Podestát Výstava a přednášky Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na 20. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě 24/2010 30
Doc. Mgr. Aleš Kuneš Prezentace ITF na 6. Mezinárodním festivalu umělecké fotografie ve Varšavě 23/2010 30

Ústav cizích jazyků

Dr. Phil Veronika Kotůlková Morfosyntaktické zpracování česko-německého paralelního jazykového korpusu a jeho využití ve výuce cizích jazyků 22/2010 30

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Rozvoj vědecké práce v oblasti dialektologie 21/2010 29
PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Uživatelská propedeutika 11/2010 41