Projekty IGS v roce 2009

Řešitel Název projektu Číslo projektu Přidělené prostředky (v tis. Kč)

Ústav informatiky

Mgr. Milan Jakel Aktivní účast na mezinárodní konferenci Kognice a umělý život IX 19/2009 13
Mgr. Miroslav Langer Vydání sborníku Kognice a umělý život IX 35/2009 40
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. Prezentace výzkumu v oblasti P kolonií - Workshop on membrane Computing 37/2009 30

Ústav fyziky

Ing. Mgr. Andrea Kotrlová Orbitální rezonanční model v bránových prostoročasech 17/2009 30
Mgr. Miroslava Víchová Prezentace výsledků výzkumu ekvatoriálních kruhových orbit v Kerrových-anti-de Sitterových prostoročasech 18/2009 30
Mgr. Jan Hladík Aktivní účast na konferenci 12th Marcel Grossmann Meeting on General Relativity 21/2009 30
Mgr. Martin Petrásek Kruhové orbity v ekvatoriální rovině Kerrovy-Newmannovy-de Sitterovy Geometrie 22/2009 30
Mgr. Martin Urbanec Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci 23/2009 30
Mgr. Karel Adámek Účast na konferenci 12th Marcel Grossmann Meeting on General Relativity 24/2009 30
RNDr. Pavel Bakala Aktivní účast na konferenci IAU XXVII GENERAL ASSEMBLY 26/2009 30
RNDr. Eva Šrámková Aktivní účast na konferenci IAU XXVII GENERAL ASSEMBLY 27/2009 30

Ústav historických věd

Mgr. Jan Dvořák Vydání publikace - Židé v opavském Slezsku 1918-1945 29/2009 50
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Vydání kolektivní monografie Hejtmanská správa ve Slezsku 36/2009 40

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D. Kritické dílo čapkovské generace 31/2009 40
PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Podpora habilitačního řízení 32/2009 30
Mgr. Jana Onderková, Ph.D. Edice monografie E. Currás "Informační věda" 34/2009 30

Institut tvůrčí fotografie

Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Účast na fotografickém festivalu Rencontres d´Arles v červenci 2009 20/2009 30
Mgr. MgA. Martina Novozámská Podpora zahraniční spolupráce ITF se Svazem maďarských uměleckých fotografů při prezentaci výstavy ITF v Budapešti 33/2009 30