Projekty IGS v roce 2008

Řešitel Název projektu Reg. č. projektu Přidělené prostředky
(v tis. Kč)

Ústav informatiky

Mgr. Michaela Ačová Aplikace neuronových sítí v robotice 15/2008 7
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Vydání sborníku Kognice a umělý život VIII. 33/2008 40
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Vydání sborníku mezinárodní konference DNA 14 35/2008 40

Ústav fyziky

Mgr. Ing. Andrea Kotrlová Prezentace výsledků výzkumu kvaziperiodických oscilací v bránovém modelu vesmíru na mezinárodní konferenci 19/2008 30
RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 20/2008 30
Mgr. Martin Petrásek Vlastnosti černoděrových prostoračasů s nenulovou kosmologicou konstantou 22/2008 30
RNDr. Eva Šrámková Aktivní účast na konferenci 13th Russian Gravitational Conference - Moskva 2008 23/2008 30

Ústav cizích jazyků

Mgr. Marlen Budiová Vydání sborníku - Joseph von Eichendorff (1788-1847) - Aspekte seines Werks und seiner Rezeption 37/2008 10

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Mgr. Adam Kožaný Aktivní účast na konferencích a cestovné na konferenci 21/2008 20

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus Výstavy a přednášky ITF FPF SU na Photokině v Kolíně nad Rýnem 29/2008 30
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Podpora zahraniční spolupráce ITF v oblasti umělecké činnosti ITF 30/2008 30
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Prezentace fotografického projektu "Opava na prahu nového tisíciletí" 34/2008 30

Ústav historických věd

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. Muž a žena v pohřebním ritu 31/2008 30
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Vydání sborníku Acta Historica et museologica universitatis Silesianae Opaviensis 32/2008 40
PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Památky ve Slezsku - vydání sborníku z konferencí 36/2008 40